W trakcie realizacji

  1. Przebudowa i adaptacja Internatu na Szkołę Muzyczną I Stopnia w Szczebrzeszynie - Etap II Końcowy.

  2. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stalowej Woli z Garażem podziemnym wielostanowiskowym, uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

  3. Budowa Centrum Rekreacji i Balneologii na bazie wód geotermalnych w Porębie Wielkiej - Etap I - Zakład przyrodoleczniczy - przebudowa i rozbudowa istniejącego obiektu.

  4. Wykonanie robót budowlanych w ramach budowy kompostowni wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów położonym w miejscowości Lasy ul. Jodłowa 70 gm. Kraśnik.

  5. Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie jednostki wojskowej przy ul. Sandomierskiej w Nisku.